יקב הר אודם עתיר מדליות ופרסים מהעולם

יקב הבוטיק הטוב ביותר…. 4 פעמים.
ייןבצירהמדליהשם התחרותשנת התחרות
1060- Cabernet Sauvignon2013Silver Medalאשכול הזהב 20192019
Volcanic Viognier2017Gold Medalאשכול הזהב 20192019
Volcanic chardonnay2018Gold Medalאשכול הזהב 20192019
ALFASI2009Double Gold MedalTerraVino 2018, Israel2018
ALFASI2012Gold MedalTerraVino 2018, Israel2018
ALFASI2014Gold MedalTerraVino 2018, Israel2018
Har Odem Cabernet Franc Reserve2010Best of Category price US$ 50-84.99TerraVino 2018, Israel2018
Har Odem Cabernet Franc Reserve2010Double Gold MedalTerraVino 2018, Israel2018
Har Odem Cabernet Franc Reserve2010Grand Israeli Champion TrophyTerraVino 2018, Israel2018
Har Odem Cabernet Franc Reserve2015Silver MedalTerraVino 2018, Israel2018
Har Odem Cabernet Sauvignon Reserve2013Silver MedalTerraVino 2018, Israel2018
Har Odem Syrah Reserve2014Gold MedalTerraVino 2018, Israel2018
Volcanic Viognier2017Silver MedalTerraVino 2018, Israel2018
Volcanic chardonnay2017Silver MedalTerraVino 2018, Israel2018
1060- Cabernet Sauvignon2013Double Gold MedalTerraVino 2017, Israel2017
ALFASI2011Gold MedalCistercian's Seal, 2017, Czech Republic2017
ALFASI Special Edition2012Gold MedalTerraVino 2017, Israel2017
Cherry Wine2017Silver MedalTerraVino 2017, Israel2017
Har Odem Merlot Reserve2012Silver MedalCistercian's Seal, 2017, Czech Republic2017
Har Odem Syrah Reserve2012Double Gold MedalTerraVino 2017, Israel2017
Har Odem Syrah Reserve2012Israeli Champion TrophyTerraVino 2017, Israel2017
1060- Cabernet Sauvignon2012Gold MedalConcours Mondial De Bruxelles, 20162016
Har Odem Syrah Reserve2012Best red wine in the competitionCistercian's Seal, 2016, Czech Republic2016
Har Odem Syrah Reserve2012Gold MedalCistercian's Seal, 2016, Czech Republic2016
Volcanic chardonnay2015Gold MedalTerraVino 2016, Israel2016
1060- Cabernet Sauvignon2012Gold MedalTerraVino 10th Anniversary, Israel2015
ALFASI2010Gold MedalTerraVino 2015, Israel2015
ALFASI2011Gold MedalTerraVino 2015, Israel2015
Har Odem Cabernet Sauvignon Reserve2012Silver MedalTerraVino 10th Anniversary, Israel2015
Har Odem Syrah Reserve2011Gold MedalTerraVino 2015, Israel2015
Volcanic chardonnay2014Gold MedalTerraVino 10th Anniversary, Israel2015
ALFASI2009Silver MedalVinalies Interntionales 2014, France2014
Har Odem Cabernet Franc Reserve2011Bronze Medalאשכול הזהב 20142014
Har Odem Merlot Reserve2010Gold MedalVinalies Interntionales 2014, France2014
Har Odem Syrah Reserve2010Gold MedalVinalies Interntionales 2014, France2014
Har Odem Syrah Reserve2011Gold Medalאשכול הזהב 20142014
ALFASI2008Gold MedalTerraVino 2013, Israel2013
Har Odem Cabernet Franc Reserve2010Double Gold MedalSauvignon Forum 2013, Czech Republic2013
Har Odem Cabernet Franc Reserve2010Gold MedalTerraVino 2013, Israel2013
Har Odem Cabernet Franc Reserve2010Silver MedalFinger Lakes International 2013, N.Y.2013
Har Odem Syrah Reserve2010Bronze MedalFinger Lakes International 2013, N.Y.2013
Volcanic chardonnay2012Silver MedalTerraVino 2013, Israel2013
ALFASI2008Gold MedalSauvignon Forum 2012, Czech Republic2012
Har Odem Merlot Reserve2008Gold MedalVinalies Interntionales 2012, France2012
Har Odem Merlot Reserve2009Gold MedalTerraVino 2012, Jerusalem ,Israel2012
Har Odem Syrah Reserve2009Gold MedalVinalies Interntionales 2012 , France2012
ALFASI2006Gold MedalSauvignon Forum 2011, Czech Republic2011
ALFASI2006Silver MedalVinalies Interntionales 2011 ,France2011
Har Odem Cabernet Sauvignon Reserve2008Gold MedalSauvignon Forum 2011, Czech Republic2011
Har Odem Merlot Reserve2008Gold MedalTerraVino 2011, Israel2011
Har Odem Syrah Reserve2008Gold MedalVinalies Interntionales 2011, France2011
Har Odem Syrah Reserve2008Silver MedalFinger Lakes International 2011, N.Y.2011
Har Odem Syrah Reserve2009Gold MedalTerraVino 2011, Israel2011
Volcanic Merlot2008Silver MedalBest Value 2011, Israel2011
ALFASI2005Bronze MedalFinger Lakes international 2010, N.Y.2010
ALFASI2006Double Gold MedalTerraVino 2010, Israel2010
Har Odem Cabernet Sauvignon Reserve2008Silver MedalTerraVino 2010, Israel2010
Har Odem Merlot Reserve2006Bronze MedalFinger Lakes International 2010, N.Y.2010
Har Odem Syrah Reserve2008Champion CategoryTerraVino 2010, Israel2010
Har Odem Syrah Reserve2008Double Gold MedalTerraVino 2010, Israel2010
Volcanic Merlot2007Silver MedalBest Value 2010, Israel2010
ALFASI2005Double Gold MedalTerraVino 2009, Israel2009
ALFASI2005Silver Medalzarcillo 2009, Spain 2009
Har Odem Cabernet Sauvignon Reserve2006Silver MedalFinger Lakes International 20092009
Volcanic Merlot2007Bronze MedalFinger Lakes international 2009, N.Y.2009
ALFASI2004Gold MedalBACCHUS 2008 , Spain 2008
ALFASI2004Silver MedalVinalies Interntionales 2008, France2008
ALFASI2005Gold MedalTerraVino 2008, Israel2008
Har Odem Cabernet Sauvignon Reserve2006Silver MedalTerraVino 2008, Israel2008
Har Odem Merlot Reserve2005Double Gold MedalTrraVino 2008, Israel2008
ALFASI2004Gold MedalTerraVino 2007, Israel2007
Har Odem Cabernet Sauvignon Reserve2004Bronze MedalFinger Lakes International 20072007
Har Odem Merlot Reserve2003Wine of the yaer 2007world Association Wine&Spirit Writers and Journalist 2007
Har Odem Merlot Reserve2004Gold MedalVinalies Interntionales 2007 ,France2007
Har Odem Merlot Reserve2004Silver MedalConcurso Internacional De vinos 2007 ,Argentina2007
Nimrod Cabernet Sauvignon Merlot2004Silver MedalTerraVino 2007, Israel2007
Nimrod Cabernet Sauvignon Merlot2004Silver MedalVinalies Interntionales 2007 ,France2007
Volcanic chardonnay2006Gold MedalTerraVino 2007, Israel2007
Har Odem Merlot Reserve2003Double Gold MedalTerraVino 2006, Israel2006
Har Odem Merlot Reserve2003Gold MedalLA MUJER ELIGE 2006, Argentina2006
Har Odem Merlot Reserve2003Gold MedalVinos 2006, Panama2006
נגישות
Have no product in the cart!
0